Stowarzyszenie Ojcowie W Obronie Dzieci I Integralności Rodziny

Baner 1
StatutZarządWarto obejrzećWarto przeczytać

2015-05-28: Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

Stowarzyszenie Ojcowie w obronie dzieci i integralności Rodziny razem z Zespołem Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej OSTOJA z Nowego Sącza, w dniach 25-26. maja oraz 27-28. maja 2015 r. przeprowadzili program Archipelag Skarbów, dla młodzieży z trzech gimnazjów działających na terenie gminy Chełmiec, tj. z Wielogłów, Świniarska oraz Biczyc Dolnych.

Głównym celem programu było wspieranie całościowego rozwoju młodzieży. Podczas projektu trenerzy odwoływali się do różnych obszarów życia uczniów co skutkowało tym, że przeprowadzone zajęcia były profilaktyką w następujących obszarach: profilaktyka uzależnień, profilaktyka przemocy, wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS.

Zdaniem stowarzyszenia profilaktyka jest istotnym elementem w eliminowaniu bądź minimalizowaniu zagrożeń uzależnienia, jak również działaniem stwarzającym młodzieży okazję aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost jego zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Profilaktyka prowadzi do prawidłowego rozwoju uczniów, dostarczanie im wiedzy o zagrożeniach oraz kształtuje umiejętności pozwalające przeciwdziałać tym zagrożeniom. Zdaniem specjalistów z OSTOI różnorodność problemów występujących wśród uczniów wymaga podjęcia działań profilaktyki zintegrowanej, a taki model profilaktyki stanowi program Archipelag Skarbów.

W programie udział wzięło 335 uczniów, 65 nauczycieli i 31 rodziców z trzech gimnazjów. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów w Wielogłowach i Świniarsku przez dwa dni po 3 godziny dziennie. Ponadto przeprowadzone zostały dwugodzinne spotkania dla Rady Pedagogicznej oraz dla rodziców dzieci.

Program przeprowadzony został dzięki otrzymanej dotacji z gminy Chełmiec w ramach realizacji zadania publicznego pt. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje za pomoc w realizacji programu dyrekcji z poszczególnych szkół gimnazjalnych za angażowanie i pomoc w realizacji projektu oraz trenerom, którzy przeprowadzili zajęcia. Dziękujemy !!!

Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

Kardynał August HlondKardynał
August Hlond
Kardynał Stefan WyszyńskiKardynał
Stefan Wyszyński

Copyright © STOWARZYSZENIE OJCOWIE W OBRONIE DZIECI I INTEGRALNOŚCI RODZINY