Stowarzyszenie Ojcowie W Obronie Dzieci I Integralności Rodziny

Baner 1
StatutZarządWarto obejrzećWarto przeczytać

2015-10-16: Modlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RP

Modlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RP

W dniu 16.10.2015 r. o godz. 20.45 na sądeckim rynku przy pomniku św. Jana Pawła II z inicjatywy Stowarzyszenia Ojcowie w obronie dzieci i integralności Rodziny przy współpracy parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz 23 Męskiego Plutonu Różańca im. gen. Augusta Fieldorfa ”Nil” w Nowym Sączu, odmówiona została modlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RP.

Na początku różańca głos zabrał Prezes stowarzyszenia Paweł Bogdanowicz przybliżając cel tej inicjatywy. W przemówieniu Prezes wyjaśniał, że „Dzisiaj mija 37. rocznica, gdy z balkonu Bazyliki św. Piotra świat usłyszał Habemus papam „mamy papieża” a w uroczystej procesji wyszedł nasz rodak Kard. Karol Wojtyła przyjmując imię Jan Paweł II. To historyczna data w dziejach naszej ojczyzny. Zniewolony sowieckim totalitaryzmem naród Polski mógł z dumą podnieść głowę i powstać z kolan. Z opatrzności Bożej Polska rozpoczęła drogę do wolności, otrzymaliśmy duchowego przywódcę, który przez 27 lat prowadził, nauczał, przypominał i napominał, zachęcał, bronił, przynaglał, wskazywał jak mamy urządzać nasz ojczysty dom, którego fundamentem jest Miłosierny Jezus.

A co się dzieje dzisiaj w naszej Ojczyźnie?

Oto jesteśmy świadkami jak na naszych oczach uchwalane jest prawo, które poniża człowieka, równocześnie stwarza się fałszywe poczucie usprawiedliwienia dla tych, którzy to złe prawo wprowadzają i wykonują. W pasterskim liście „O chrześcijańskie zasady życia państwowego” Kard. Hlond pouczał:

... Katolicki obywatel, robotnik, urzędnik, oficer, żołnierz, poseł, senator, członek rządu nie może mieć dwu sumień, katolickiego dla życia prywatnego a niekatolickiego dla spraw publicznych.

Przykrym jest dla nas chrześcijan, że w ojczyźnie św. Jana Pawła II znalazły się takie siły polityczne i intelektualne, - które promując niby nowe, a przecież dobrze nam znane stare ideologie - na powrót chcą wyrugować etykę chrześcijańską z przestrzeni publicznej, chcą zagłuszyć sumienie człowieka, zdeprawować i zniewolić naród. Przed takim scenariuszem budowy społeczeństwa – państwa Papież Jan Paweł II przestrzegał w przemówieniu do polskich parlamentarzystów 11 czerwca 1999 roku słowami „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm".

Stąd nasza inicjatywa i nasze zaproszenie do modlitwy Różańcowej za ustawodawców RP. Siła modlitwy Różańcowej ma tak wielką moc, że jest w stanie przemieniać ludzkie serca i umysły, wskazując człowiekowi właściwą drogę. Módlmy się do Naszej Matki i Królowej za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, a także za wstawiennictwem wszystkich polskich błogosławionych i świętych, by w naszej Ojczyźnie ustawodawcy umieli z odwagą i mężnie stawać w obronie wiary, godności człowieka i integralności rodziny.

Niech to świadectwo naszej ojcowskiej, rodzinnej modlitwy różańcowej będzie przykładem dla naszych dzieci, że zasady wynikające z dekalogu obowiązują nie tylko w domu i kościele, ale także w przestrzeni publicznej”.

Następnie modlitwę różańcową poprowadzili ojcowie z 23 Męskiego Plutonu Różańca im. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” z Nowego Sącza. Na zakończenie odśpiewano „Barkę” (ulubioną piosenkę oazową Karola Wojtyły), po czym zebranych pobłogosławili kapłani obecni na modlitwie różańcowej.

Modlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RP
Modlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RP
Modlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RPModlitwa różańcowa w intencji ustawodawców RP

Kardynał August HlondKardynał
August Hlond
Kardynał Stefan WyszyńskiKardynał
Stefan Wyszyński

Copyright © STOWARZYSZENIE OJCOWIE W OBRONIE DZIECI I INTEGRALNOŚCI RODZINY