Stowarzyszenie Ojcowie W Obronie Dzieci I Integralności Rodziny

Baner 1
StatutZarządWarto obejrzećWarto przeczytać

2017-04-25: „Archipelag Skarbów”

Wychowanie poprzez wartości,
realizacja programu „Archipelag Skarbów”

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Ojcowie w obronie dzieci i integralności Rodziny” w dniach 24-25.04.2017 r. uczniowie klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Świniarsku oraz gościnnie uczniowie ZS z Biczyc i ZS z Trzetrzewiny, w sumie ponad 170 osób, brali udział w Programie Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Zgodnie z jego założeniami, projekt został tak opracowany, aby skutecznie zmieniał zachowania i postawy z szeregu obszarów problemowych jednocześnie. Zajęcia przeprowadzili wykwalifikowani trenerzy Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przy współpracy Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - OSTOJA z Nowego Sącza.

W zakres oddziaływań programu wchodziły:

 • profilaktyka uzależnień
 • profilaktyka przemocy
 • wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoja seksualność
 • profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS
 • cele i efekty ogólnoprofilaktyczne

Adresatami programu oprócz uczniów byli nauczyciele i rodzice, z którymi trenerzy prowadzący zajęcia odbyli osobne spotkania. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która aktywnie włączała się w zaproponowane przez trenerów działania.

W projekcie Archipelag Skarbów w dniach 26-27.04.2017r. uczestniczyć będą również uczniowie z ZS w Wielogłowach oraz z ZS w Chomranicach, w sumie ok. 140 osób, dla których szkół jest to już kolejna edycja projektu, wcześniejsze odbyły się w roku 2015 oraz 2016.

Zakładanymi rezultatami z wdrożenia Archipelagu Skarbów w szkołach będą:

 • Ograniczenie korzystania z alkoholu;
 • Mniej przypadków upijania się;
 • Spadek korzystania z narkotyków;
 • Wzrost liczby zachowań asertywnych w sytuacjach namawiania do alkoholu;
 • Wzrost liczby zachowań asertywnych w sytuacjach namawiania do narkotyków;
 • Zmniejszenie odsetka młodzieży współżyjącej seksualnie;
 • Spadek korzystania z pornografii;
 • Pozytywne zmiany w zakresie innych zmiennych dotyczących intencji, postaw, przekonań i wiedzy odnoszącej się do spraw miłości i seksualności;
 • Spadek odsetka myśli samobójczych.

Projekt mógł być realizowany dzięki wsparciu Gminy Chełmiec w ramach pozyskanych środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

„Archipelag Skarbów”„Archipelag Skarbów”„Archipelag Skarbów”„Archipelag Skarbów”„Archipelag Skarbów”
„Archipelag Skarbów”„Archipelag Skarbów”„Archipelag Skarbów”„Archipelag Skarbów”
„Archipelag Skarbów”„Archipelag Skarbów”„Archipelag Skarbów”„Archipelag Skarbów”

Kardynał August HlondKardynał
August Hlond
Kardynał Stefan WyszyńskiKardynał
Stefan Wyszyński

Copyright © STOWARZYSZENIE OJCOWIE W OBRONIE DZIECI I INTEGRALNOŚCI RODZINY