Stowarzyszenie Ojcowie W Obronie Dzieci I Integralności Rodziny

Baner 1
StatutZarządWarto obejrzećWarto przeczytać

2018-10-03: Różaniec za Ustawodawców RP

Budujmy wspólną przyszłość naszej Ojczyzny
wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej Mądrości,
która się nie przedawnia w żadnej epoce,
wedle Chrystusowej Ewangelii"

Jan Paweł II – Radom 1991r.

40. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża

16 października 2018r mija 40. rocznica wyboru Polaka na papieża.

W swej Opatrzności Bóg powołując Kardynała Karola Wojtyłę na stolicę Piotrową, dał Kościołowi powszechnemu dobrego pasterza, wywyższył naród Polski wśród rodziny ludzkiej, a nam Polakom powód do wielkiej radości i dumy.

Wielkość Jego pontyfikatu oraz doniosłość nauczania, jakie kierował do ludzi na całym świecie, to wielkie dziedzictwo, z którego dziś możemy czerpać. Szczególne miejsce w nauczaniu jakie nam pozostawił ma godność osoby ludzkiej i troska o rodzinę.

U początku budowy III Rzeczypospolitej, podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku, Jan Paweł II nauczał, że budowa ładu społecznego winna być oparta na Dekalogu. Dekalog bowiem stał się fundamentem powstania państwa Polskiego, a zasady wynikające z Ewangelii przez wieki kształtowały tożsamość i poczucie wspólnoty narodu, gwarantując rozwój i wolność Polski.

W sytuacji nasilających się ataków na Kościół i rodzinę nauczanie papieża Jana Pawła II staje się bardzo aktualne. Przez ustawowe rozmycie pojęcia godności człowieka i małżeństwa, poprzez rugowanie prawa Bożego z systemów prawnych próbuje się zniszczyć fundament państwa i społeczeństwa jakim jest rodzina.

Jaką kondycję będzie miała dzisiaj i w przyszłości rodzina Polska zależy w dużej mierze od tego w jakim kierunku będzie zmierzało ustawodawstwo polskie.

Przez modlitwę Różańcową chcemy weprzeć Ustawodawców RP, by w stanowieniu prawa pozostali wierni temu dziedzictwu, które pozostawił nam Jan Paweł II jako zadanie do wykonania.

Zapraszamy na Sądecki Rynek pod pomnik Jana Pawła II
na modlitwę Różańcową w intencji Ustawodawców RP.
16 października 2018r. Rozpoczęcie o godz. 20:30

Kardynał August HlondKardynał
August Hlond
Kardynał Stefan WyszyńskiKardynał
Stefan Wyszyński

Copyright © STOWARZYSZENIE OJCOWIE W OBRONIE DZIECI I INTEGRALNOŚCI RODZINY