Stowarzyszenie Ojcowie W Obronie Dzieci I Integralności Rodziny

Baner 1
StatutZarządWarto obejrzećWarto przeczytać

2021-08-18: Droga Krzyżowa w intencji Ojczyzny

Jest tradycją, że 31. sierpnia, w przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej w parafii Wielogłowy organizowana jest plenerowa Droga Krzyżowa w intencji Ojczyzny na Górę Kożuch.

Droga Krzyżowa dedykowana jest Prymasowi Tysiąclecia Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w podziękowaniu za Jego pasterską troskę o Kościół i naród Polski, przykład umiłowania Boga i Ojczyzny, a także duchowe przywództwo podczas trudnych czasów sowieckiego totalitaryzmu.

Słowa Kard. Wyszyńskiego „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska” są dla rodziców przypomnieniem, że to na nas spoczywa obowiązek przekazania i umacniania w młodym pokoleniu Polaków naszej narodowej i chrześcijańskiej tożsamości. To dzięki naszym ojcom, którzy w nierównej walce z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą nie szczędzili krwi i życia, dzisiaj my możemy żyć w wolności i w pokoju.

Zarówno nasze nabożeństwo jak i długo wyczekiwana beatyfikacja, będą okazją wyrażenia wdzięczności Bogu za dar osoby Kard. Wyszyńskiego, który przyjął na siebie krzyż zdrady i fałszywych oskarżeń, krzyż pogardy i poniżenia, aby naród Polski nie utracił Bożego Ducha, ducha wolności i godności. Dziękujemy też za to, że przez bezgraniczne zawierzenie Maryi przygotował dla Kościoła i świata papieża Polaka. Świadczą o tym słowa Jana Pawła II: „Nie byłoby tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła”.

Będzie to także okazja, by przez podjęcie trudu i wyrzeczenia przepraszać Boga za nasze narodowe grzechy – pijaństwo, rozwiązłość i brak szacunku dla życia. Będzie to także prośba błagalna, by imię Boże nie było obrażane na polskiej ziemi. Uczestnicząc w tej Drodze Krzyżowej będziemy mogli wypraszać łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny, a przede wszystkim prosić Miłosiernego Boga o tak bardzo ważną zgodę i jedność w narodzie.

Na zakończenie uroczystości religijno – patriotycznej zaplanowany jest apel poległych i salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Honorowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Data: 31. sierpnia 2021r. (wtorek)
Miejsce: Parafia Wielogłowy - Kościół pw. Miłosierdzia Bożego
Rozpoczęcie: godz. 16:30

ZAPRASZAMY !!!
Kardynał August HlondKardynał
August Hlond
Kardynał Stefan WyszyńskiKardynał
Stefan Wyszyński

Copyright © STOWARZYSZENIE OJCOWIE W OBRONIE DZIECI I INTEGRALNOŚCI RODZINY