Stowarzyszenie Ojcowie W Obronie Dzieci I Integralności Rodziny

Baner 1
StatutZarządWarto obejrzećWarto przeczytać

2021-10-04: Różaniec za Ustawodawców RP

Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów
zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu,
państwa, Europy, świata.
(Jan Paweł II, Koszalin 01.06.1991r.)

16.10.2020r. 43. rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na papieża

16 października 1978r. winien przejść jako największe wydarzenie historyczne współczesnej Polski. To On Jan Paweł II po wielkim Prymasie Tysiąclecia Kard. Wyszyńskim przejmuje duchowe przywództwo, by wyprowadzić naród Polski z okowów sowieckiego totalitaryzmu. Jemu też zawdzięczamy, że w czasie kolejnych pielgrzymek do Ojczyzny kształtował chrześcijańskiego ducha i to wszystko, co stanowi naszą narodową tożsamość.

W 1991r w czasie pielgrzymki do Ojczyzny nauczał by fundamentem, na progu zmian ustrojowych, społecznych i gospodarczych był Dekalog, jako gwarancja przyszłości narodu i państwa.

Dziś współczesny świat poprzez ustawodawstwo chce wyrugować prawo Boże z systemów prawnych, narzucając tolerancję zła, zgorszenie i deprawacje dzieci i młodzieży.

Przed budową takiego społeczeństwa przestrzegał nas Jan Paweł II

"Pokusa urządzenia świata i swego życia bez Boga, albo wbrew Bogu, bez Jego przykazań, bez Ewangelii, istnieje i zagraża również nam. A życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga w końcu obracają się przeciw człowiekowi" ( Elbląg, 6 czerwca 1999r.)

Czy możemy zapomnieć o nauczaniu Jana Pawła II jakie kierował do nas Polaków w czasie pielgrzymek do Ojczyzny? Dziś każdy z nas powinien zadać sobie to pytanie: Jak chcemy budować przyszłość naszej Ojczyzny, czy w oparciu o Dekalog, czy w oparciu o prawo stanowione przez człowieka?

Istnieje silna presja, a także wielkie naciski, aby do realizacji zła wykorzystać ustawodawców.

Tym większe winno być nasze zaangażowanie, tym gorętsza nasza modlitwa w intencji Ustawodawców RP.Modlitwą Różańcową, pragniemy wesprzeć naszych posłów, senatorów, sędziów, by w stanowieniu prawa okazali odwagę i męstwo i pozostali wierni temu dziedzictwu, które pozostawił nam Jan Paweł II jako zadanie do wykonania.

Zapraszamy na sądecki Rynek pod pomnik Św. Jana Pawła II
na modlitwę Różańcową w intencji Ustawodawców RP.
16 października 2021r. godz. 20:30

Kardynał August HlondKardynał
August Hlond
Kardynał Stefan WyszyńskiKardynał
Stefan Wyszyński

Copyright © STOWARZYSZENIE OJCOWIE W OBRONIE DZIECI I INTEGRALNOŚCI RODZINY