Stowarzyszenie Ojcowie W Obronie Dzieci I Integralności Rodziny

Baner 1
StatutZarządWarto obejrzećWarto przeczytać

2023-10-16: Różaniec za Ustawodawców RP

"Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa"

Jan Paweł II - Skoczów, 22 maja 1995r.

16.10.2023r. - 45. rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na papieża

Dla nas Polaków, to szczególna data i rocznica. To Jemu zawdzięczamy, że Polacy obudzili w sobie nadzieję, poczuli swoją godność i prawo do wolności. W swoim nauczaniu wiele miejsca poświęcał przykazaniom Bożym, roli sumienia, a także rodzinie jako niezbywalnej komórce rozwoju człowieka i społeczeństwa. Obecnością w tym miejscu, chcemy naszym dzieciom przypomnieć o tym wielkim Polaku – papieżu, a także dać świadectwo naszej ojcowskiej troski i odpowiedzialności za rodziny.

Gdy w dzisiejszym świecie, a także w naszej Ojczyźnie, jest coraz więcej prób narzucania prawnych regulacji, negujących porządek Boży, potrzeba ludzi sumienia. Trzeba, aby każdy kto jest odpowiedzialny za stanowienie prawa pamiętał, że ład moralny wynikający z Dekalogu jest fundamentem każdego społeczeństwa. Dzisiejszą modlitwą Różańcową chcemy wesprzeć naszych posłów, senatorów, sędziów, by nie ulegali presji i naciskom, a okazali wytrwałość i odwagę, pozostając wierni naszej chrześcijańskiej tożsamości.

Zapraszamy na sądecki Rynek pod pomnik Św. Jana Pawła II
na modlitwę Różańcową w intencji Ustawodawców RP.
16 października 2023r. godz. 20:30
Kardynał August HlondKardynał
August Hlond
Kardynał Stefan WyszyńskiKardynał
Stefan Wyszyński

Copyright © STOWARZYSZENIE OJCOWIE W OBRONIE DZIECI I INTEGRALNOŚCI RODZINY