Stowarzyszenie Ojcowie W Obronie Dzieci I Integralności Rodziny

Baner 1
StatutZarządWarto obejrzećWarto przeczytać

2017-12-12: Różaniec w intencji Ustawodawców RP

W dniu 16.10.2017r. zgromadziliśmy się o godzinie 20:30 na Sądeckim Rynku przy pomniku Św. Jana Pawła II na modlitwie różańcowej za ustawodawców RP. To dla nas Polaków szczególna data, bo przypominamy sobie tę wspaniałą chwilę, gdy z Bożej opatrzności następcą Piotra na Watykanie został wybrany nasz rodak Kard Karol Wojtyła.
W pierwszym przemówieniu po wyborze na papieża 29.10.1978r. Jan Paweł II powiedział:
„Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec!. Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie”.
Właśnie tą modlitwą różańcową, chcieliśmy weprzeć naszych posłów i senatorów, by w stanowieniu prawa pozostali wierni temu dziedzictwu, które pozostawił nam Jan Paweł II jako zadanie do wykonania.
Odmawiając różaniec do Naszej Matki i Królowej za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, a także za wstawiennictwem wszystkich polskich błogosławionych i świętych prosiliśmy by w naszej Ojczyźnie Ustawodawcy umieli z odwagą i mężnie stawać w obronie wiary, godności człowieka i integralności rodziny. To bardzo ważne, aby modlitwą wspierać rządzących nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok, gdyż Ustawodawcy wciąż tworzą lub poprawiają prawo.
Cieszymy się, że z każdym rokiem na nasze zaproszenie przychodzi coraz więcej ludzi. Tak liczna obecność mężczyzn, jest budująca, gdyż bardzo potrzeba nam dzisiaj ojcowskiego świadectwa, ojcowskiej troski i odpowiedzialności za Rodzinę.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim prepozytowi Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu Ks. dr Jerzemu Jurkiewiczowi za obecność, za wspólną modlitwę i udzielone błogosławieństwo wraz z trzema kapłanami na zakończenie naszego zgromadzenia.
Słowa podziękowania należą się również mężczyznom-ojcom z Męskich Plutonów Różańca za prowadzenie modlitwy różańcowej.

ZARZĄD

Różaniec w intencji Ustawodawców RPRóżaniec w intencji Ustawodawców RPRóżaniec w intencji Ustawodawców RPRóżaniec w intencji Ustawodawców RPRóżaniec w intencji Ustawodawców RP
Różaniec w intencji Ustawodawców RPRóżaniec w intencji Ustawodawców RPRóżaniec w intencji Ustawodawców RPRóżaniec w intencji Ustawodawców RPRóżaniec w intencji Ustawodawców RP
Różaniec w intencji Ustawodawców RPRóżaniec w intencji Ustawodawców RPRóżaniec w intencji Ustawodawców RPRóżaniec w intencji Ustawodawców RP

Kardynał August HlondKardynał
August Hlond
Kardynał Stefan WyszyńskiKardynał
Stefan Wyszyński

Copyright © STOWARZYSZENIE OJCOWIE W OBRONIE DZIECI I INTEGRALNOŚCI RODZINY